This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Sanas 'Gabh an Cothrom 's Thig Gam Theagasg' le Bòrd na Gàidhlig

A bheil thu ag iarraidh dreuchd a bheireadh mòran toileachais dhut?

Agus far a bheil thu an còmhnaidh ag ionnsachadh?

Tha tòrr chothroman obrach ann am foghlam tron Ghàidhlig.

Nach tig thu a chur dùbhlan romham?

Thig gam bhrosnachadh!

Thig gam chuideachadh!

Thig gar teagasg!

A bheil thu ag iarraidh dreuchd a bheireadh mòran toileachais dhut?

Agus far a bheil thu an còmhnaidh ag ionnsachadh?

Tha còrr is seasgad bun-sgoil agus trithead àrd-sgoil is a còig air feadh Alba a tha a' tabhainn foghlam tron Ghàidhlig.

Nach tig thu a chur dùbhlan romham?

Thig gam bhrosnachadh!

Thig gam chuideachadh!

Thig gam theagasg!

A bheil thu ag iarraidh dreuchd a bheireadh mòran toileachais dhut?

Cò aig a tha fios?

Agus far a bheil thu an còmhnaidh ag ionnsachadh?

Tha tòrr chothroman obrach ann am foghlam tron Ghàidhlig.

Nach tig thu a cuir dùbhlan romham?

Thig gam bhrosnachadh.

Thig gam chuideachadh.

Thig gar teagasg!

A bheil thu ag iarraidh dreuchd a bheireadh mòran toileachais dhut?

Agus far a bheil thu an còmhnaidh ag ionnsachadh?

Tha còrr is seasgad bun-sgoil agus trithead àrd-sgoil is a còig air feadh Alba a tha a' tabhainn foghlam tron Ghàidhlig.

Nach tig thu a chur dùbhlan romham?

Thig gam bhrosnachadh.

Thig gam chuideachadh.

Thig gam theagasg!

Short url:   http://multidict.net/cs/1771