This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Seasaidh Lexy: In Bed with Aonghas Pàdraig 1

Gee whizz.

O - mas aidich...

Dia...

Iochd.  Có dh’ fhàg siud an siud?  Eh!

Ist..

An Oidhche mus do Sheòl sinn..  Aonghas Pàdraig Caimbeul...  Oh sin e...  Maighstir Cailean...

An t-Ollamh Iain MacAoghais Dùn Éideann... O Seadh...

Ist...

Tha mi moiteil às mo bhean Liondsaidh, agus air a...  I’ll skip that...  Sin trash...

... Iochd ... Gàidhlig ga leughadh ... nach fhacas a leithid riamh

... Chan fhaca e riamh a leithid de... leum iochadair(?) ... Dé fo ghréin a thʼ ann an leum iochadair?... Chan fhaca e riamh a leithid de...

Tha dictionary agam...  Nach eil e san t-sideboard.  Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil có-dhiù.

 

Short url:   http://multidict.net/cs/1775