This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Áine Ní Ghlinn ag léamh an dáin 'Éalú'

‘Éalú’ le Áine Ní Ghlinn

Ní rachadh sí chun na sochraide

ach chuaigh sí dhon tórramh

is leag a lámh ar a chlár éadain

Rinne gáire is lena súil

do lean sí líne a shróine

síos thar bheola nach n-éalódh

teanga ramallach arís tríothu

ná pislíní liobránta

ná garbh-bholadh anála

Síos arís thar choróin na maighdine

is faoi bhráillíní bána an bháis

samhlaíodh di a bhall beag chun gnéis

ball nach meallfaí go deo arís

chun seasta ná chun preabarnaíle

ina pluaisín dorcha

 

Rinne comhbhrón

le baintreach

is le clann an tí

is d’éalaigh sí

amach an doras

síos an bóthar

siar i dtreo na coille

D’aimsigh sí

an leaba fhuar

inar sháraigh sé

ar dtús í

is d’éalaigh uaithi

an liú uafáis

a bhí gafa ina scornach le breis is fiche bliain.

 

Le caoinchead Áine Ní Ghlinn agus Dedalus. Céadfhoilsíodh in Unshed Tears/ Deora nár caoineadh (Dedalus, 1996).

 

Short url:   http://multidict.net/cs/2240