This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Éire agus Alba 1

Beir mo Dhúthracht - An t-Eilean Muileach

In the above clip the well known Kerry singer and accordion player Séamus Ó Beaglaoich sings 'Beir mo Dhúthracht'. The words were written by Pádraig Ó Siochfhradha (also known as An Seabhac) 1883-1964. In the song an exile speaks of his love for the Dingle Penninsula and imagines returning there to die. The song shares its tune with the Scottish Gaelic song An t-Eilean Muileach. Follow the link at the bottom to see a performance of An t-Eilean Muileach and to see a transcript of the words. You will also find a link to an article on Pádraig Ó Siochfhradha on Wikipedia, it needs work but the foundation is there for anyone wishing to add to it.

 

Ó beir mo dhúthracht go dúthaigh Duibhneach

Sí tír mo rúin í tá dlúth dom chroí-se

Dúthaigh m'óige is fód mo shinnsear

Mo ghrádh go deo í 's a glóire draíochtúil

 

Mo ghrádh dá sléibhte 'dá néalta inairde

Barra Chnoc Bhréanainn 's gur naofa a' cháil sin

Binn os gaoithe 's na síonta tnáithe

Is Dún Conraoi thoir do chlaoidh le Bláthnaid

 

Tabhair mo ghrádhsa do Shráid an Daingin

Do Chuan Fionntrá is do Árd na Caithne

Do Chom an Áir is Gleann álainn Gealt thoir

'S mo chumha go bráth gan mé ar fán 'na measc san

 

B'aoibhinn domhsa go hóg nuair bhíos ann

I mBaile an Ghóilín ar bhórd na taoide ann

Ag éisteacht ceolta um neoin sna coillte

le loin is smóilín, a nglór dob aoibhinn

 

Dá mbeinn-se ansúd thiar, is súghach a mhairfinn

Ar fhathaibh dhrúchta ag siúl gach maidin

Ag cainnt 's ag comhrá le comharsain chneasta

Is luighe faoin bhfód ann go deo na bhfaradh

Short url:   http://multidict.net/cs/230