This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

IRS140 Seachtain 6: Síle Nic Gearailt

Is mise Síle Nic Gearailt. Tréidlia atá ionam. Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas mé ach tá mé i mo chónaí i nGaoth Dobhair anois. Tháinig mé anseo cúig bliana ó shin nuair a fuair mé post i gcleachtas ar an Bhun Bheag.

Tá an dúshuim sa cheol agam agus ag deireadh na seachtaine beidh mé féin agus cara liom, Máire, ag dul go ceoldráma i mBaile Átha Cliath. Rachaimid ar an eitleán ó aerphort Dhún na nGall i dtrátha a sé a chlog tráthnóna Dé hAoine. Tógfaidh mise Máire i ndiaidh a cuid oibre agus fágfaidh mé mo charr ag an aerphort.

Tá turas measartha fada ó Ghaoth Dobhair go Baile Átha Cliath, cúig huaire an chloig nó mar sin sa charr, ach ní ghlacfaidh sé ach leathuair ar an eitleán. Beimid in aerphort Bhaile Átha Cliath roimh a seacht a chlog. Tógfaidh m’athair sa charr muid. Ba chóir dúinn teach mo thuismitheoirí a bhaint amach go gairid i ndiaidh a hocht a chlog.

Cuirfear fearadh na fáilte romhainn nó ní fhaca mo thuismitheoirí mé le cúpla mí agus tá seanaithne acu ar Mháire. Beidh dinnéar mór réidh ag mo mháthair dúinn. Íosfaimid sin agus ólfaimid gloine fíona nó dhó. Beimid traochta i ndiaidh seachtain oibre a dhéanamh agus turas a chur dínn. Rachaimid a luí go measartha luath cibé ar bith mar tá rún againn a bheith inár suí le héirí na gréine maidin Dé Sathairn. 

Éireoimid ar a hocht a chlog agus íosfaimid bricfeasta. I ndiaidh an bhricfeasta rachaimid a shiopadóireacht i lár na cathrach. Tá rún agamsa agus ag Máire éadaí úra a cheannach mar bíonn sladmhargaí maithe le fáil sna siopaí san am seo den bhliain. B’fhéidir go gceannóinn culaith úr le caitheamh chuig an cheoldráma an oíche sin. Caithfimid lón éadrom le chéile fosta. Fillfimid ar theach mo thuismitheoirí i dtrátha a cúig agus déanfaimid réidh le dul chuig an cheoldráma.

 

Gluais

dúshuim (huge interest); go gairid (shortly); sladmhargaí (sales/reductions)

 

Short url:   http://multidict.net/cs/2346