This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

6.2. L-Assessjar tal-CLIL fil-Prattika

Kampjun ta’ Tabelli għall-Assessjar

Bil-metodu tal-CLIL, l-assessjar għall-Kontenut jista’ jkun simili ħafna għal dak użat fit-tagħlim tradizzjonali. Madankollu l-użu tal-vokabularju skont it-topik (bħala Komunikazzjoni) u l-Kompetenzi biex jidentifikaw l-informazzjoni relevanti jistgħu jiġu inklużi, pereżempju:

IL-KONTENUT

Kriterji

4- Tajjeb ħafna

3- tajjeb

2- sodisfaċenti

1– mhux sodisfaċenti

L-użu ta’ vokabularju speċifiku skont it-topik fil-kitba

Il-kliem kollu ġdid hu użat tajjeb f’sentenzi sempliċi

15 –il kelma ġdida użati tajjeb f’sentenzi sempliċi

10 kelmiet ġodda użati tajjeb f’sentenzi sempliċi

Inqas minn 5kelmiet użati tajjeb f’sentenzi sempliċi

Identifikazzjoni ta’ informazzjoni relevanti minn websajts differenti

Informazzjoni relevanti identifikata minn mill-inqas tliet websjtsdifferenti

Informazzjoni relevanti identifikata minn mill-inqas żewġ websajts differenti

Informazzjoni differenti identifikata minn mill-inqas websajt waħda

Aktar minn websajt kienet aċċessata imma ma ngħatat l-ebda informazzjoni relevanti

 

Eżempji oħra ta’ kriterji tal-assessjar:

KOPERAZZJONI

Kriterji

4- tajjeb ħafna

3- tajjeb

2- sodisfaċenti

1– mhux sodisfaċenti

L-abbiltà li jaħdem f’xogħol fi gruppi

L-istudent jaħdem tajjeb b’mod konsistenti bħala membru fi grupp, juri inizjattiva, jorganizza x-xogħol u jgħin lill-membri l-oħra tal-grupp

L-istudent ħafna drabi jaħdem tajjeb bħala membru fi grupp, juri inizjattiva, jorganizza x-xogħol u jgħin lill-membri l-oħra tal-grupp

Xi drabi l-istudent jaħdem tajjeb fil-grupp, juri inizjattiva, jorganizza x-xogħol u jgħin lill-membri l-oħra tal-grupp

L-istudent jagħraf li qiegħed fi grupp imma jagħmel ftit li xejn xogħol biex jgħin fis-suċċess tal-grupp

 

 

IL-KREATTIVITÀ

 

Kriterji

4- tajjeb ħafna

3- tajjeb

2- sodisfaċenti

1– mhux sodisfaċenti

L-oriġinalità fil-preparazzjoni tat-tabelli u x-xogħol fuqhom u materjali viżivi oħra

L-istudent għandu mill-inqas tliet ideat ta’ disinn oriġinali u kapaċi jipprepara l-materjal viżiv

L-istudent għandu mill-inqas żewġ ideat ta’ disinn oriġinali u kapaċi jipprepara l-materjal viżiv

L-istudent għandu mill-inqas idea ta’ disinn oriġinali u kapaċi jipprepara l-materjal viżiv

L-istudent jagħti sehmu fid-disinn u fil-preparazzjoni tal-materjal viżiv

 

IL-KOMPETENZA

Kif jissuġġerixxi Massler, l-assessjar huwa opportunità sabiex tiċċara mal-istudenti l-Kompetenzi li se jkunu evalwati. Naturalment se jkun hemm affarijiet repetuti fl-aspetti kollha ta’ lezzjoni tal-CLIL, u l-frażi ‘nista’’ li tirrelata mal-K tista’ tkun magħduda bħala kompetenza, u tista’ tkun assessjata bħala tali. Billi tinkludi kompetenzi speċifiċi fir-rubrika tal-evalwazzjoni, l-għalliema mhux biss ikollha opportunità li tiċċara kkunsidrata importanti bħala attività partikolari fil-klassi, imma biex turi wkoll kif din il-kompetenza tista’ tkun imtejba u żviluppata mill-istudent. Eżempji ta’ dan jidhru fir-rubrika għall-assessjar tal-grupp immarkata b’*.

SLAJDS TAL-POWERPOINT

Bidu

 

1

Żvilupp

 

2

Lest

 

3

Tajjeb ħafna

 

4

 

 

 

 

L-ordni tas-slajds

 

 

Ingħata ftit ħsieb għall-organizzazzjoni

 

Tidher xi organizzazzjoni imma diffiċli biex issegwi

Organizzazzjoni batuta imma l-iżvilupp tal-preżentazzjoni huwa ovvju

 

 

Organizzazzjoni ċara, faċlil biex issewwi

 

 

 

Stampi u grafika

 

Żgħar u diffiċli ħafna biex tifhem

 

Jidhru ċari imma diffiċli biex jinftiehmu

 

Jidhru b’diffikultà imma faċli biex jinftiehmu

 

Ċari biex

tagħrafhom u tifhimhom

 

 

 

 

Slajds b’test

 

 

Il-kliem żgħir wisq biex jinqara

 

Il-kliem huwa ċar imma l-kontenut huwa diffiċli nwisq biex jinftiehem

Żgħir wisq biex jinqara b’kumdità imma l-kontenut huwa faċli biex jinftiehem

 

 

It-test ċar u faċli biex jinftiehem

 

 

 

 

Il-Kontenut tas-slajds

Ma sarux it-topiks kollha

Saru ftit topiks

Saru ħafna mit-topiks

Saru t-topiks kollha

 

 

 

 

 

*L-Immaniġġjar tas-Slajds

 

 

 

Goff tul il-preżentazzjoni kollha

 

 

 

Idum biex jibdel is-slajd u biex jispjega s-slajd li jmiss

 

 

 

Jeżita biex ibiddel is-slajds

 

 

 

 

Tranżizzjoni ċara u fil-ħin

 

 

IL-PREŻENTAZZJONI

Bidu

 

1

Żvilupp

 

2

Lests

 

3

Tajjeb ħafna

 

4

 

 

 

 

 

Is-slajds relevanti mal-kontenut mitkellem

 

Is-slajds ma qablux mal-kontenut mitkellem

Uħud mis-slajds biss jaqblu mal-kontenut mitkellem

Ftit mill-kontenut mitkellem ma qabilx mas-slajd

 

Il-kontenut mitkellem qabel mas-slajds

 

 

 

 

 

Il-Lingwa

Ħafna problemi fil-pronunzja u l-grammatika

 

 

Xi problemi fil-pronunzja u l-grammatika

 

 

Ftit problemi fil-pronunzja u l-grammatika

 

 

 

Pronunzja u grammatika eċċellenti

 

 

 

 

*L-użu tal-lingwa biex tgħaddi minn slajd għal oħra

 

 

Il-bidla tas-slajd saret mingħajr referenza

 

Is-slajd/it-taqsima kienet introdotta imma s-slajd/it-taqsima ma ġietxspjegata fil-qosor

 

Is-slajd/it-taqsima reġgħet ġiet spjegata fil-qosor u li jmiss kienet introdotta

Il-lingwa magħżila tajba u magħquda tajjeb bejn slajd u oħra

 

 

 

Ħiliet ta’ komunikazzjoni

Il-preżentazzjoni saret billi nqara t-test miktub

Ħafna mill-preżentazzjoni saret billi nqara t-test miktub

 

 

Ftit mill-preżentazzjoni saret billi nqara t-test miktub

Il-preżentazzjoni kienet ipprerpThe oral

 

kienet ippreparata imma ma nqara xejn minn dak li kien miktub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-preżentazzjoni mill-membri tal-grupp

 

Persuna waħda tkellmet

 

 

Persuna waħda tkellmet għal ħafna mill-ħin

Persuna waħda tkellmet ħafna aktar mill-oħrajn

Il-membri tal-grupp tkellmu kollha ndaqs

 

Ibbażata fuqAlberich,English through Science(2009),kif jidher fiCLIL–Coyle,Hood,Marsh(2010).

 

Short url:   http://multidict.net/cs/2574