This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Guthan sa Choimhearsnachd

Hello, seo Gordon Wells, le facal no dhà mu na tha fainear dhuinn airson Guthan nan Eilean san àm ri teachd. Tha sinn airson rudeigin caran diofraichte a dhèanamh a-nis. Chan eil sinne mar luchd-obrach air a’ phròiseict airson barrachd stuth a chruthachadh, ach an rud a tha sinn ag iarraidh ’s e gum biodh daoine sa choimhearsnachd ga dhèanamh dhaibh fhèin – le cuideachadh gun teagamh, an siud ’s an seo, ma bhios feum ann.

Tha eisimpleir no dhà ri fhaicinn a-nist air làrach a’ Phàipeir, agus ma tha ùidh aig duine san iomairt ùr a tha seo, tha mi an dòchas gun leig sibh fios rium, cho luath ’s a ghabhas. Mòran taing.

Short url:   http://multidict.net/cs/262