This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Léamhthuiscint ag Ard-Leibhéal 2

Athmhachnamh cáinaisnéise iarrtha ag bainisteoirí bunscoileanna

Tá bainisteoirí bunscoileanna ag iarraidh ar an rialtas athmhachnamh a dhéanamh ar an bhuiséad, tugadh le fios, inné.

Tá eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht thar ceann 21,000 oibrí deonach atá i mbun reáchtáil na scoileanna ag leibhéal gobharnóra, ag iarraidh ar an rialtas athmhachnamh láithreach a dhéanamh ar an ghearradh siar i gcaiteachas atá molta mar gheall ar an staid reatha eacnamaíochta.

Dúirt bainisteoirí bunscoileanna inné go raibh siad á dhéanamh ar mhaithe leis na céadta míle dalta scoile. Dúirt siad go raibh scoileanna faoi bhrú cheana féin, roimh an bhuiséad.

Déanfar dochar don soláthar oideachais, dar leo, mar gheall ar na ciorruithe atá molta sa cháinaisnéis. Dúirt na bainisteoirí go mbeadh rudaí ina gciolar chiot mar gheall ar athruithe sa chóras ionadaíochta agus go mbeadh páistí faoi mhíbhuntáiste thíos leis mar gheall ar ghearradh siar ar chaiteachas ar chúntóirí ranga.

Seo rud, dar leo, a chruthóidh tuilleadh caiteachais amach anseo. Dúirt siad gur ciorruithe leithcheala a bhí iontu agus go raibh tacaíocht á baint de pháistí ó mhionlaigh eitneacha agus de pháisti ó phobal an lucht siúil.

“Tá na ciorruithe seo ag díriú ar na páistí is mó faoi mhíbhuntáiste agus is lú an guth atá acu,” arsa ráiteas na mbainisteoirí, inné.

Dúirt na bainisteoirí nach raibh fírinne sa mhaíomh nach gcaillfeadh ach 200 múinteoir a gcuid post; dar leo gurbh fhéidir go gcaillfeadh 1,000 post.

Short url:   http://multidict.net/cs/264