This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Cillian agus JJ ag an Lá AS ar champas Bhéal Feirste d’Ollscoil Uladh (POOLS3-12)

Cillian: Bhal, táimid anseo inniu i Sráid Eabhrac, táimid ag freastal ar ócáid don AS, don Ghaeilge, tá siad ag déanamh réidh do na scrúduithe faoi láthair, tá an lá seo dírithe ar na heilimintí uile a bhaineann leis an scrúdú agus tá saineolaithe cruinnithe anseo leis an eolas sin a scaipeadh leis na scoláirí agus i mo thuairim féin mar mhúinteoir is iontach an deis é seo do na scoláirí, go háirithe na daoine sin nach bhfuil mórán eolais acu ar an scrúdú cheana féin agus ní thig liomsa ach ardmholadh a thabhairt don Ollscoil féin, Ollscoil Uladh, don Dr Malachy Ó Néill as an ócáid seo a chur ar fáil dúinn, an lón deas a bhí againn fosta, agus JJ as an cheol anseo.

JJ: Iarradh ormsa teacht anseo agus ceol a dhéanamh, agus cúpla port a sheinm agus ba dheas liom a fheiceáil go raibh na scoláirí ábalta na hamhráin a cheol fosta, bhí na focail ar eolas acu.

Cillian: Ó bhí, bhí cuid mhór acu ag freastal ar Loch An Iúir ansin, an oíche sin sa Chistin.

JJ: Tá sin ceart, agus bhí siad uilig ag ceol linn, agus tá níos mó ná 130 anseo inniu, agus mo bhuíochas leis an Ollscoil ligint dúinn teacht anseo agus seo a dhéanamh san fhorhalla, agus á...

Cillian: Suíomh deas, agus...

JJ: Bhí na mic léinn ag stopadh thuas ansin ag amharc orainn agus ag déanamh taifid dóibh féin. Tá sé maith don Ollscoil fosta na rudaí seo a chur ar siúl.

Cillian: Go díreach, go díreach,  de réir mar a thuigim, níl ach an chéad bhliain tosaithe acu ar an Ghaeilge ar an láthair seo, agus tá siad ag iarraidh an Ghaeilge a thógáil sa pháirt seo den chathair agus is ionach an rud é sin a fheiceáil, go bhfuil an Ghaeilge ar fáil ag leibhéal céime i lár na cathrach taobh amuigh d’Ollscoil na Ríona, ta sí ar fáil in Ollscoil Uladh fosta, tá rogha ag Gaeilgeoirí anois leanstan ar aghaidh leis an teanga agus céim a bhaint amach sa teanga agus is fíormhaith an rud é sin, fíormhaith ar fad.

JJ: Beir bua!

Cillian: Beir bua! Slán, go raibh maith agaibh.

Short url:   http://multidict.net/cs/3045