This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Elettrotekniku, URL tat-test tat-tieni parti

Istallazzjonijiet elettriċi f’siti ta’ kostruzzjoni għandhom ikunu spezzjonati u ttestjati perjodikament:

Il-vultaġġ AC massimu li bniedem jiflaħ għalih mingħajr effetti fiżjoloġiċi fit-tul f’kundizzjonijiet niexfa hu:

Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet huma veri fir-rigward tal-perikli tal-elettriku?

Liema hu l-effett l-aktar serju li jista’ jkollu xokk tal-elettriku kemm-il darba tmiss ma’ parti ħajja?

X’għandek tagħmel?

Għal kull attività ta’ xogħol hu meħtieġ li:

Permess biex taħdem fuq l-elettriku hu primarjament dikjarazzjoni li:

Il-probes tal-voltage detectors u strumenti tal-ittestjar użati f’sistemi elettriċi għandhom ikunu:

Liema minn dawn japplikaw għalihom ir-regolamenti tas-saħħa u s-siġurtà?

Ir-regolamenti ta’ saħħa u sigurtà jesiġu li:

Ir-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà dwar l-elettriku japplikaw għal:

Liema minn dawn għandhom jintużaw biex tkun żgur li ċirkwit jew tagħmir hu mejjet wara l-izolazzjoni?

Liema minn dawn mhux mod tajjeb kif tiżola ċirkwit?

Liema minn dawn il-proċeduri tax-xogħol fuq sistemi tal-elettriku dejjem teħtieġ li jinħareġ  permess ta’ xogħol?

Fdal ta’ kejbil tal-fibre optic m’għandux jitħalla jiġri ’l hawn u ’l hinn fuq is-sit għaliex:

Il-għala it-tarf ta’ kejbil tal-fibre optic m’għandu qatt jiġi ppuntat lejn għajnejk jew għajnejn ħaddieħor?

Lukkett b’għadd xieraq ta’ knatazz hu metodu rakkomandat ta’ iżolazzjoni mingħajr periklu meta:

Liema minn dawn il-proċeduri għandhom jintużaw meta aktar minn persuna waħda tkun qiegħda taħdem fuq ċirkwiti provduti minn bord ta’ distribuzzjoni li tkun intfiet?

Short url:   http://multidict.net/cs/4679