This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Saħħa Ġenerali, URL tat-test tat-tieni parti

Għandu jkollok għarfien bażiku ta’:

  • Kif jaffettwawk l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà 1974, ir-Regolamenti u l-Kodiċi tal-Prattika Approvati
  • Ir-responsabbiltajiet ta’ min iħaddem skont l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà waqt ix-Xogħol
  • Ir-responsabbiltajiet lejk innifsek u lejn l-oħrajn skont l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà waqt ix-Xogħol
  • Kif inhi nfurżata l-liġi tas-saħħa u s-sigurtà
  • Il-poteri tal-ispetturi tal-Awtorita tas-saħħa u s-sigurtà
  • Il-karatteristiċi ewlenin tas-sinjali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

 

Fejn għandek tfittex għal parir uffiċjali dwar affarijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ saħħa u sigurtà?

A:  Is-sett ta’ linjigwida dwar saħħa u sigurtà pprovduti minn min jipprovdi servizz

B:  Ir-regoli tas-Saħħa u s-Sigurtà skont kif imfassla minn min jimpjega

Ċ:  Il-gwida maħruġa mill-Health and Safety Executive

D:  Gwida dwar ir-regolamenti approvata professjonalment

 

Regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà f’siti ta’ kostruzzjoni:

A:  Japplikaw biss għal ħaddiema mingħajr esperjenza

B:  Ma japplikawx waqt xogħol barra l-ħin normali

Ċ:  Japplikaw biss għal kumpaniji kbar

D:  Huma mandatorji (jiġifieri obbligatorji)

 

Liema minn dawn id-dikjarazzjonijiet hi korretta?

A:  Id-dmir tas-saħħa u s-sigurtà hu biss ta’ min iħaddem

B:  L-impjegati kollha għandhom jieħu ħsieb biex jipproteġu mhux lilhom infushom biss imma wkoll lil sħabhom            

Ċ:  L-impjegati m’għandhomx responsabbiltà tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq sit

D:  Il-klijent biss hu responsabbli mis-sigurtà fuq sit

 

Min minn dawn tistenna li hu responsabbli biex jimmaniġġa s-saħħa u s-sigurtà fuq sit?

A:  Foremen

B:  Min jimpjegak

Ċ:  Sottokuntrattur ewlieni

D:  Spettur tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà

 

Liema minn dawn hi korretta għal assessjar tar-riskju?

A:  Hu idea tajba imma mhux essenzjali

B:  Meħtieġ li jsir biss għal xogħol perikoluż

Ċ:  Għandu jsir dejjem

D:  Meħtieġ li jsir biss fuq xogħlijiet kbar

 

X’tifhem bit-terminu riskju meta ngħidu assessjar tar-riskju?

A:  Kondizzjoni jew att perikoluż            

B:  Xi ħaġa li tista’ tikkawża korriment

Ċ:  Kull xogħol li jista’ jissejjaħ perikoluż

D:  Il-possibbiltà li tista’ tiġri ħsara minn periklu partikolari

 

Min tistenna li jagħmel assessjar tar-riskju fuq is-sit tax-xogħol tiegħek?

A:  Il-kuntrattur

B:  Spettur mill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà         

Ċ:  Id-disinjatur tal-proġett ta’ kostruzzjoni

D:  Persuna kompetenti

 

Xi jkun periklu?

A:  Fejn hemm possibbiltà li jseħħ aċċident

B:  Aċċident li mistenni li jseħħ

Ċ:  Xi ħaġa bil-potenzjal li tikkawża ħsara

D:  Il-possibbiltà li xi ħaġa tmur ħażin

 

X’għandu jsir qabel jinbeda xi xogħol?

A:  Pjan ta’ emerġenza

B:  Assessjar tar-riskju

Ċ:  Assessjar tal-ħamrija

D:  Studju ġeoloġiku

 

Kompli din is-sentenża: Assessjar tar-riskju:

A:  hu biċċa karta mitluba mil-liġi

B:  jevita l-aċċidenti

Ċ:  hu mezz kif tanalizza x’jista’ jmur ħażin

D:  ma tantx hu utli

 

Għaliex l-imgħallem jitolbok taqra d-dikjarazzjoni tal-metodu u l-assessjar tar-riskju qabel ma tibda biċċa xogħol ġdida?

A:  Jaħseb li m’għandekx x’tagħmel aħjar

B:  Fihom informazzjoni dwar kif għandek tagħmel biċċa xogħol mingħajr periklu

Ċ:  Irid jara tifhimx dak li taqra

D:  Minħabba li ħaddieħor ħa l-ħin u x-xogħol biex jiktibhom, ikun sew li int taqrahom

 

Xi jfissru s-sinjali blu u bojod tas-saħħa u s-sigurtà?

A:  Affarijiet li għandek tagħmel

B:  Fejn jinsab l-eqreb ħruġ ta’ sigurezza f’każ ta’ ħruq

Ċ:  Il-perikli f’dik in-naħa

D:  Affarijiet li m’għandekx tagħmel

 

X’lewn huma sinjali li jindikaw ħruġ ta’ sigurezza f’każ ta’ ħruq?

A:  Ħodor u bojod

B:  Ħomor u sofor

Ċ:  Ħomor u bojod

D:  Blu u bojod

 

X’inhu l-lewn ewlieni fuq sinjal tas-sigurtà li jindika li m’għandekx tagħmel xi ħaġa?

A:  Blu

B:  Aħdar

Ċ:  Aħmar

D:  Isfar

 

Ir-Regolamenti tas-Saħħa u s-Sigurtà (Sinjali tas-Sigurtà) jeżiġu l-kodiċi tal-lwien tas-sinjali. Liema lwien huma użati fuq sinjal li jindika twissija, pereżempju “Periklu ta’ xokk tal-elettriku”?

A:  Blu u abjad

B:  Aħdar u abjad

Ċ:  Isfar u iswed

D:  Aħmar u abjad

 

Ir-Regolamenti tas-Saħħa u s-Sigurtà (Sinjali tas-Sigurtà) jeżiġu l-kodiċi tal-lwien tas-sinjali tas-siġurtà. Liema lwien jintużaw fuq sinjal li jindika attività projbita, pereżempju “Tpejjipx”?

A:  Aħdar u abjad

B:  Aħmar, iswed u abjad

Ċ:  Blu u abjad

D:  Isfar u iswed

 

Ir-Regolamenti tas-Saħħa u s-Sigurtà (Sinjali tas-Sigurtà) jeżiġu l-kodiċi tal-lwien tas-sinjali tas-siġurtà. Liema lwien huma użati fuq sinjal li jindika attività mandatorja, pereżempju “Ilbes elmu ta’ protezzjoni”?

A:  Aħdar u abjad

B:  Aħmar, iswed u abjad

Ċ:  Blu u abjad

D:  Isfar u iswed

 

Ir-Regolamenti tas-Saħħa u s-Sigurtà (Sinjali tas-Sigurtà) jeżiġu l-kodiċi tal-lwien tas-sinjali tas-siġurtà. Liema lwien huma użati fuq sinjal li jindika kodizzjoni sigura, pereżempju “Kaxxa għall-ewwel għajnuna”?

A:  Aħmar, iswed u abjad 

B:  Blu u abjad

Ċ:  Isfar u iswed

D:  Aħdar u abjad

 

Għalxiex għandhom isiru spezzjonijiet regolari tal-post tax-xogħol?

A:  Biex tiċċekkja jekk l-ambjent tax-xogħol hux sigur

B:  Biex tiċċekkja li l-impjegati kollha huma preżenti

Ċ:  Biex tiċċekkja li kulħadd qiegħed jagħmel xogħlu

D:  Biex tipprepara għal żjara mill-ispettur tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà

 

X’tista’ tagħmel biex tevita aċċidenti?

A:  Tirrapportahomx

B:  Kun af kif issejjaħ malajr għall-għajnuna

Ċ:  Irrapporta kull kondizzjoni perikoluża

D:  Kun af fejn tinsab il-kaxxa tal-ewwel għajnuna

 

Short url:   http://multidict.net/cs/6039