Words clicked in Clilstore unit 711

(since 2019-03-02)

Ceòlas - Sgoil-shamhraidh

Created: 2012-09-10
Total clicks on words: 1955 (since 2014-03-19)

ClicksNewWordLast click
77adhbharachadh2020-07-14
55tràighean2020-07-14
44cabhsair2020-07-14
33choimhearsnachd2020-07-14
33dheas2020-07-29
33dòigh2020-07-14
33mhachaire2019-09-07
33sheachnadh2020-06-24
33taobh2020-07-14
22beanntan2020-07-14
22bun2020-01-30
22Ceòlas2020-07-11
22chìthear2020-07-14
22chiùil2020-07-14
22cothrom2019-04-13
22cudromach2020-05-03
22Deas2020-01-10
22dorchadas2019-04-13
22Iar2020-01-10
22mheur2020-05-05
22pathadh2020-07-14
22tuath2020-07-14
11air2020-05-03
11airson2019-09-07
11Aonaichte2019-09-10
11àraid2020-07-14
11atharrachadh2020-07-14
11beatha2019-11-18
11bharrachd2020-05-03
11bith2020-07-24
11bliadhna2020-05-03
11buaidh2019-04-13
11cathraiche2019-04-13
11ceangal2020-07-14
11ceum2020-05-03
11chlàr2019-09-07
11chrìdheil2020-07-14
11còmhlan2019-04-13
11dèidh2019-08-17
11dhaibh2020-07-14
11dòcha2020-03-26
11dol2019-08-17
11e2020-05-03
11faodaidh2020-07-14
11fheadhainn2019-09-07
11ionnsachadh2020-07-14
11Iuchar2020-05-05
11làitheil2020-05-03
11làn2019-12-06
11leisgeul2019-04-13
11naidheachdan2019-09-07
11nam2020-01-30
11nochdadh2020-07-14
11oileanach2020-07-14
11oileanaich2020-05-03
11ruith2020-05-03
11seachdain2020-07-14
11sgrìob2019-12-06
11shamhraidh2019-08-17
11stoidhle2020-07-14
11taghadh2020-07-14
11Uibhist2019-08-17
11ùidh2019-12-06
101101·Total·2020-07-29

The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘new’ counter was last reset by the owner of the unit