Words clicked in Clilstore unit 729

(since 2019-03-02)

Agallamh: Tommy Dòmhnallach

Created: 2012-09-10
Total clicks on words: 195 (since 2014-03-19)

ClicksNewWordLast click
99fheadhainn2019-03-08
77cuidegin2019-03-28
77feannagan2019-03-04
66buileach2019-03-08
66chionn2019-03-08
66feadhainn2019-03-07
44dhèanamh2019-03-07
33aca2019-03-06
33caran2019-03-08
33cleachdte2019-03-07
33cuairt2019-03-07
33deannan2019-03-07
33far2019-03-08
33mun2019-03-07
33robhar2019-03-08
33sinn2019-03-07
33tòiseachadh2019-03-15
33uh2019-03-07
22dheth2019-03-20
22grèim2019-03-20
11Angaidh2019-03-04
11chròileagan2019-03-04
11cladhach2019-03-20
11còir2019-03-20
11cumaidh2019-03-22
11dèidh2019-03-20
11freagaraiche2019-03-20
11leis2019-03-08
11lusan2019-03-20
11o2019-03-22
11sa2019-03-22
11son2019-03-22
11thoirt2019-03-22
11uile2019-03-20
11uiread2019-03-20
9797·Total·2019-03-28

The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘new’ counter was last reset by the owner of the unit