Words clicked in Clilstore unit 765

(since 2019-03-02)

Agallamh: Agnes Rennie (Eachdraidh is Obair)

Created: 2012-09-10
Total clicks on words: 215 (since 2014-03-19)

ClicksNewWordLast click
33lùib2019-08-04
33oighreachd2019-08-04
33rianachd2019-08-04
33tron2019-03-07
22chuairteachaidh2019-08-04
22dheth2019-08-04
22fair2019-08-04
22gheamhraidh2019-08-04
22lughdachadh2019-08-04
22margaidean2019-03-07
22mhaoineachadh2019-08-04
22sgudal2019-08-04
22spealag2019-08-04
22stiùiridh2019-08-04
22thà2019-08-04
22urras2019-08-04
11ainmich2019-08-04
11àrainneachd2019-08-04
11buidheann2019-08-04
11cathraiche2019-03-07
11chòir2019-08-04
11chrannchur2019-08-04
11chruthachadh2019-08-04
11fhoghar2019-08-04
11iomairt2019-08-04
11leasachaidh2019-08-04
11leatha2019-08-04
11lèir2019-08-04
11man2019-08-04
11oifigeach2019-08-04
11ranger2019-08-04
11rìreabh2019-08-04
11rùnaire2019-03-07
11saor2019-08-04
11stèidheachadh2019-03-07
11teis2019-08-04
11thoileach2019-08-04
11treis2019-08-04
11tur2019-08-04
11urra2019-08-04
6060·Total·2019-08-04

The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘new’ counter was last reset by the owner of the unit