A’ chiad chuairt agad ar Chlilstore?

Tha Clilstore, mar a tha cha mhór a h-uile làrach-lìn eadar-ghìomhach, feumach air briosgaidean gus am bi e ag obair.   Ceart ma-thà

Ma dh’fhuireas am brath seo nuair a bhriogas tu “Ceart ma-thà”, feumadh gu bheil do bhrabhsair a’ diùltadh bhriosgaidean, no a’ diùltadh Javascript.

’S e làrach-lìn chòir, dheagh-bheusach a tha ann an Clilstore. Faic ar polasaidh prìobhaideachd goirid agus simplidh.

Restart

Clilstore

Aonadan teagaisg
airson ionnsachadh cuspair agus cànan maraon

Cobhair Mu Chlilstore

Clàraich a-steach no clàraich ainm
 gus buanachd fhaighinn ás na goireasan gu léir, leithid an stòr briathrachais.

Tagh an cànan a tha thu ag ionnsachadh, agus an uair sin an ìre, gus na h-aonadan fhaicinn.

Cànan

Ìre Uile Bunaiteach A1 A2 B1 B2 C1 C2 Adhartach

Tha làrach-lìn ùr ri fhaighinn aig clilstore.eu le eadar-aghaidh ùr agus an aon fhiosrachadh

Aithris-àichidh: Ged is e ’s gu bheil an Coimisean Eòrpach a’ toirt taic airgid dhan làraich-lìn seo, chan eil sin a’ ciallachadh gu bheil e ag aontachadh ris a h-uile rud a th’innte, oir tha sin a’ crochadh air an luchd-sgrìobhaidh a-mhàin. Cha ghabh freagarrachd fhàgail air a’ Choimisean ás feum no mì-fheum sam bith a dhèante ás an stuth a th’innte.