Hlavní obsah

hledět

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co ungeachtet etw. Gen

prázdno: hledět do prázdnain die Leere schauen

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

lačně: lačně hledět na koho/coj-n/etw. gierig anschauen

prozíravě: prozíravě hledět do budoucnaumsichtig in die Zukunft blicken

strnule: strnule hledět na koho/coj-n starr anschauen

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.

absehen: nehledě na to, že...abgesehen davon, dass...

unbeschadet: nehledě na námitkuunbeschadet des Widerspruches

Preis: Nikdy nehledí na cenu.Sie sieht nie auf den Preis.

sehen: hledět do nebezum Himmel sehen

stier: strnule hledět před sebestier vor sich hin schauen

Weite: hledět do dálkyin die Weite schauen

hledět: hledět (si)dbát, starat se sich kümmern um j-n/etw., nachgehen* j-m/etw., bedacht sein*